онлайн казино деньги

Облік, аналіз і аудит — джерела інформаційного забезпечення управлінського процесу

Загальна система управління вміщує дві ключові підсистемні складові — керуючий і керований.

Облік, аналіз і зовнішній аудит являються постійними складовими системи управління підприємствами.

Їх місце і взаємозв’язок з іншими функціями управління — плануванням, обліком і регулюванням визнані всіма.

Планування є важливою функцією в стані управління підприємством. Функція складання планів надає певним діям підприємства програму здійснення господарювання, напрям і зміст діяльності, а також рівні параметрів по технічним, економічним і фінансовим показникам, які потрібно встановити по результатах господарювання підприємств.

При допомозі функцій обліку виконується зворотній зв’язок всіх підсистем системи управління. Облік повинен виконувати достовірність відображення фактографічного стану діяльності підприємств.

Однак для ефективного управління крім інформації про виконання плану і результати діяльності є необхідною інформація про тенденції і характер змін, які відбуваються в суб’єкті господарювання. Це досягається з допомогою економічного аналізу. За допомогою регулювання забезпечується приведення керованої системи до бажаного стану.

Розглянуті функції тісно взаємопов’язані між собою і складають основу технологічного процесу управління суб’єктом господарювання.

При здійснені аналізу на підприємства необхідно враховувати особливості, що притаманні суб’єктам господарювання.

Аудит діяльності підприємств розпочинають з перевірки достовірності показників річних звітів про виконання планів по сітці, штатах і контингенту. Для цього використовуються пояснення і примітки до фінансової звітності, склад матеріалів попередніх перевірок цієї звітності, а також дані фінансового, податкового і статистичного обліку.

Отже, важливими умовами якості функціонування національного господарства являється раціональність та ефективність у використанні власних і залучених засобів підприємства, які направляються в господарську діяльність. Тому важливого значення набуває система обліку, зовнішнього аудиту та аналізу діяльності суб’єктів господарювання. Система управлінських рішень і дії сьогодні повинні бути засновані на найточніших розрахунках та їх аналізі. Недооцінка значення обліку, зовнішнього аудиту та аналізу в сучасних умовах приносять суттєві втрати, і навпаки, ті підприємства, які використовують аналіз та зовнішній аудит господарської діяльності, мають чудові фінансові результати діяльності підприємств.

Читайте также  Самые популярные игровые автоматы Вулкан